back to home dude

Pirate Cat With Broken Leg

Pirate Cat With Broken Leg

về Pirate Cat With Broken Leg

Chạy qua phòng và nhảy qua những chướng ngại vật. Tập hợp tất cả những ngôi sao để có thêm điểm thưởng.