back to home dude

Piranh.io

Piranh.io

về Piranh.io

Một con cá piranha chỉ thích một thứ duy nhất: thịt người. Bơi qua biển và ăn những người nổi trên mặt nước với chiếc thuyền của họ. Bạn cần những người này để trở nên mạnh hơn và có thể đánh bại những con cá piranha khác. Vậy nên hãy tiếp tục ăn, tiêu diệt những kẻ khác và sống sót lâu nhất có thể!

Tải về

Piranh.ioPiranh.io