back to home dude

Pingui Tate

Pingui Tate

về Pingui Tate

Nhiệm vụ của bạn là làm cho chú chim cánh cụt này bay thật cao vào không trung! Nhấp chuột để đổi hướng và tránh tất cả những chướng ngại vật. Bạn có thể đạt được số điểm cao nhất không?