back to home dude

Pilot Training

Pilot Training

Về Pilot Training

Người phi công này đang bay trên bầu trời cùng với máy bay của anh ấy. Những phi công này không bay cao. Hãy giúp phi công tránh tất cả các cây và thu thập các ngôi sao. Chỉ khi bạn đạt được mục tiêu, bạn có thể đi tới cửa tiếp theo. Điều này không khó chút nào, phải không?