back to home dude

Pillage The Village

Pillage The Village

về Pillage The Village

Công việc của bạn là loại bỏ từng dân làng! dùng chuột để nhấc họ lên và ném họ đi sao cho họ bị nén khi dội lại. Đừng quên nhặt những đồng tiền để ghi điểm cao hơn