back to home dude

Pikan.io

Pikan.io

Về Pikan.io

Trong trò chơi .io nhiều người chơi vui nhộn Pikan.io bạn là một chú rắn với một cái đuôi đầy những hình tam giác. Chiếc đuôi đại diện cho số đạn của bạn. Bắn những người chơi khác và tránh để bị bắn trúng. Đạn sẽ quay trở lại đuôi của bạn sau một thời gian!