back to home dude

Pig Parking

Pig Parking

về Pig Parking

Giúp chú heo đến được nơi để uống nước một cách an toàn. Cố gắng đừng tông vào bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường, nếu không bạn sẽ phải bắt đầu lại! Bạn có thể hoàn thành tất cả 10 màn chơi không?