back to home dude

Phục vụ canh soup

Phục vụ canh soup

về Phục vụ canh soup

Phục vụ càng nhiều soup càng tốt, nhưng đừng làm đổ nhé. Băng chuyền sẽ chạy ngày một nhanh hơn!