back to home dude

Phù thủy thành phố

Phù thủy thành phố

Về Phù thủy thành phố

Gộp các đối tượng khác nhau nhằm tạo nên các đối tượng mới và tiếp tục đến khi mọi ô gạch được sử dụng! Khi các thây ma tấn công bạn sẽ phải khóa chúng lại để đánh bại chúng. Bạn sẽ hoàn thành mọi cấp bậc đầy thử thách này chứ?