back to home dude

Phù thủy rơi

Phù thủy rơi

về Phù thủy rơi

Bạn là một phù thủy! Bạn phải biến đổi những con thỏ này thành những viên kim cương. Sau đó bạn sẽ phải thu thập những thứ đó, để bạn có thể được thêm điểm. Bạn càng chơi tốt, số điểm sẽ càng cao. Nhưng hãy chắc chắn bạn làm mọi thứ thật nhanh! Bạn có thể đánh bại những người bạn của mình không?