back to home dude

Photon Baby

Photon Baby

về Photon Baby

Sử dụng súng để loại bỏ tất cả những kẻ thù ở mỗi cấp độ để tiếp tục trò chơi. Hãy làm sao cho những viên đạn của bạn bắn đúng vào màu bức tường trước, nếu không những kẻ thù của bạn sẽ không cảm thấy gì cả! Và nhớ là đừng để bạn bị bắt bởi kẻ thù!