back to home dude

Phòng vệ Xeno

Phòng vệ Xeno

Về Phòng vệ Xeno

Những kẻ ngoài hành tinh đang tấn công căn cứ của bạn. Đừng để chúng vượt qua. Hãy tự vệ và bảo vệ căn cứ.