back to home dude

Phòng vệ tuyệt đối

Phòng vệ tuyệt đối

về Phòng vệ tuyệt đối

Hãy bảo vệ đất nước của bạn khỏi những con quái vật. Bạn có thể dùng phù thuỷ, xạ thủ và các thứ khác.