back to home dude

Phòng vệ lâu đài

Phòng vệ lâu đài

về Phòng vệ lâu đài

Bảo vệ lâu đài của bạn chống lại kẻ thù. Ngăn chặn chúng xâm nhập vào lâu đài bằng cách xây dựng tòa tháp.