back to home dude

Phòng thủ vịnh

Phòng thủ vịnh

về Phòng thủ vịnh

Ồ không, những kẻ cướp muốn ăn cắp dầu của bạn. Ngăn chặn chúng, sử dụng bom tự chế đặc biệt của bạn.