back to home dude

Phòng thủ tuyến trên 2

Phòng thủ tuyến trên 2

về Phòng thủ tuyến trên 2

Ngăn chặn để những con quái vật này không đi qua phía bên kia bằng cách đặt những tháp pháo và tiêu hủy tất cả những con đó.