back to home dude

Phòng thủ tháp pháo bong bóng 2

Phòng thủ tháp pháo bong bóng 2

Về Phòng thủ tháp pháo bong bóng 2

Xây những pháo đài khác nhau và cố gắng dồn kẻ thù vào lối hẹp nơi mà bạn có thể tiêu diệt chúng từng tên một! Đừng quên rằng những kẻ thù này có những khả năng đặc biệt! Bạn có thể đảm bảo sao cho không tên nào có thể về đích?