back to home dude

Phòng thủ lâu đài

Phòng thủ lâu đài

về Phòng thủ lâu đài

Hãy bảo vệ lâu đài khỏi những kẻ xâm chiếm. Bạn phải dùng chuột để tóm lấy chúng và ném chúng vào không trung.