back to home dude

Phòng Thú Cưng của Công Chúa

Phòng Thú Cưng của Công Chúa

Về Phòng Thú Cưng của Công Chúa

Phòng Thú Cưng của Công Chúa là một trò chơi chăm sóc thú cưng đáng yêu! Bạn vừa nhận được một con thú cưng lạ thường, vì một nàng công chúa cần một con thú cưng đặc biệt! Giúp thú cưng của bạn chọn những bộ cánh, phụ kiện, và những thứ khác.