back to home dude

Phòng thủ Caroler

Phòng thủ Caroler

về Phòng thủ Caroler

Bảo vệ lối ra bằng cách đặt các khẩu pháo tuyết, ông già Noel hay những món đồ Giáng sinh khác trên những điểm chiến lược.