back to home dude

Phòng thủ căn cứ quân sự

Phòng thủ căn cứ quân sự

về Phòng thủ căn cứ quân sự

Bảo vệ cơ sở của bạn chống lại các tên lửa,liên tục nhanh hơn và thông minh hơn. Bạn cũng có thể mua nâng cấp cho tự gia cố.