back to home dude

Phòng thí nghiệm xác chết

Phòng thí nghiệm xác chết

về Phòng thí nghiệm xác chết

Vào vai tiến sĩ Allen C. Tyler trong trò chơi những con ma này. Nghiên cứu các zombie bằng cách thử nghiệm trên chúng và thêm dữ liệu vào bản ghi nghiên cứu của bạn. Tìm hiểu làm thế nào những con ma đáng sợ sẽ phản ứng với các loại vũ khí, thực phẩm hoặc thậm chí một quả bóng bãi biển!