back to home dude

Phòng thí nghiệm dưới lòng đất

Phòng thí nghiệm dưới lòng đất

về Phòng thí nghiệm dưới lòng đất

Bạn thức dậy trong một phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Bạn có vũ khí và những hướng dẫn xuất hiện trên sàn nhà. Bạn đang ở đâu? và tại sao?