back to home dude

Phòng thí nghiệm chết

Phòng thí nghiệm chết

về Phòng thí nghiệm chết

Bạn sẽ là đối tượng 17 đang cố gắng trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Hãy dùng các loại vũ khí và đồ vật có ở mỗi cửa để giết kẻ thù. Liệu bạn có thể mở khoá tất cả các gói nâng cấp và giành được tất cả các ngôi sao trong trò chơi này?