back to home dude

Phòng khám thú y Betty

Phòng khám thú y Betty

về Phòng khám thú y Betty

Những người chủ đưa những thú cưng bị bệnh tới phòng khám. Họ không biết thú cưng bị làm sao và rất cần sự giúp đỡ. Liệu bạn có thêt giúp họ ngay lập tức? Hãy tìm hiểu bệnh và giúp những thú cưng thấy khoẻ hơn. Người chủ và thú cưng sẽ rất cảm kích bạn.