back to home dude

Phối hợp kim cương

Phối hợp kim cương

về Phối hợp kim cương

Hãy hoán đổi những viên kim cương để tạo thành ít nhất 3 hình giống nhau để làm chúng biến mất. Bạn phải làm tất cả biến mất trước khi hết giờ.