Thể loại thấp hơn

Phiêu lưu Dakota Winchester

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi Phiêu lưu Dakota Winchester hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Trò chơi Phiêu lưu Dakota Winchester khác nhau, ví dụ như Cuộc phiêu lưu của Dakota Winchester 2 & Cuộc phiêu lưu của Dakota Winchester 1. Ông ta được gọi là Winchester, Dakota Winchester! Ông ta là nhà nghiên cứu và Ông ta không sợ bất cứ ai. Giúp Ông Dakota để giải quyết những bí ẩn. Nhiệm vụ của bạn là giúp Ông tìm những viên hồng ngọc bị mất trên đảo. Bạn có thể giải quyết những bí ẩn không?
Trí tuệ

Gửi phản hồi