back to home dude

Phi hành gia và quái vật

Phi hành gia và quái vật

về Phi hành gia và quái vật

Hãy giúp phi hành gia giải cứu đội của anh ấy bằng cách đánh bại những quái vật ngoài hành tinh. Hãy nhắm thật kĩ và dùng vũ khí để giữ an toàn cho nhóm, đồng thời bắn vào người ngoài hành tinh.