back to home dude

Phi hành gia bị lạc

Phi hành gia bị lạc

về Phi hành gia bị lạc

Hãy giúp phi hành gia bị lạc thoát khỏi hành tinh. Bạn phải tìm cách giúp anh ấy.