back to home dude

Phi Đội Điên Rồ

Phi Đội Điên Rồ

Về Phi Đội Điên Rồ

Hòn đảo của những chú khỉ đang bị tấn công bởi một phi đội! Bay qua bầu trời và bắn hạ tất cả những đối thủ của bạn. Bạn có thể kiếm đủ số tiền để mua những nâng cấo tốt nhất không?