back to home dude

Phi cơ chiến đấu

Phi cơ chiến đấu

về Phi cơ chiến đấu

Hãy đảm bảo hệ thống bom được khởi động trước khi bạn bay. Hãy nhìn quanh và tìm ra kẻ thù, thả bom và tấn công chúng.