back to home dude

Pheus & Mor

Pheus & Mor

về Pheus & Mor

Pheus & Mor là những người bạn thân nhất. Chúng phải giúp đỡ lẫn nhau và cùng vượt qua những chướng ngại vật để được trở lại cùng nhau.