back to home dude

Phấu thuật tai

Phấu thuật tai

về Phấu thuật tai

Bạn có đủ can đảm thực hiện phẫu thuật tai? Hãy giúp ca phẫu thuật bằng cách lấy đúng dụng cụ và đảm bảo bệnh nhân hài lòng với kết quả.