back to home dude

Phẫu thuật ngay: Phẫu thuật Não

Phẫu thuật ngay: Phẫu thuật Não

Về Phẫu thuật ngay: Phẫu thuật Não

Bạn là một bác sĩ phẫu thuật và bạn phải cứu sống bệnh nhân này. Thực hiện cuộc phẫu thuật não và hãy chắc chắn cô ấy sẽ sống sót sau cuộc phẫu thuật khó khăn này.