back to home dude

Phẫu thuật ngay: Phẫu thuật Màng nhĩ

Phẫu thuật ngay: Phẫu thuật Màng nhĩ

Về Phẫu thuật ngay: Phẫu thuật Màng nhĩ

Bradley đã cảm thấy không được khỏe mấy ngày nay, và tai của anh ấy đang bị đau. Hãy làm theo những chỉ dẫn của y tá một cách cẩn thận và cố gắng hoàn thành cuộc phẫu thuật mà không gặp phải bất kỳ biến chướng nào.