back to home dude

Phẫu thuật mũi

Phẫu thuật mũi

Về Phẫu thuật mũi

Hãy giúp bác sỹ phẫu thuật lấy đúng dụng cụ và làm đúng các bước. Bạn phải đảm bảo bệnh nhân sẽ thấy hài lòng.