back to home dude

Phẫu thuật: máy trợ tim

Phẫu thuật: máy trợ tim

Về Phẫu thuật: máy trợ tim

Tim của William đang yếu dần, và bạn có nhiệm vụ đặt máy trợ tim vào cơ thể anh ấy. Hãy làm theo hướng dẫn của y tá để hoàn thành ca phẫu thuật