back to home dude

Phẫu thuật hạch cuống họng

Phẫu thuật hạch cuống họng

Về Phẫu thuật hạch cuống họng

Bạn có muốn giúp một tay trong ca phẫu thuật? Hãy chọn một phòng phẫu thuật và tìm ra điều gì đang chờ bạn phía trước. Hãy hoàn thành ca mổ một cách chính xác để không có điều gì bất trắc xảy ra.