back to home dude

Phẫu thuật đầu gối

Phẫu thuật đầu gối

về Phẫu thuật đầu gối

Liệu bạn có thể giúp bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật? Hãy chọn đúng phòng, đúng vật dụng, hoàn thành các nhiệm vụ và khiến bệnh nhân về nhà vui vẻ.