back to home dude

Phẫu thuật dạ dày

Phẫu thuật dạ dày

Về Phẫu thuật dạ dày

Bạn phải cứu bệnh nhân. Hãy làm phẫu thuật từng bước một thật tỉ mỉ và nhanh tay.