back to home dude

Phẫu thuật: ca phẫu thuật động kinh

Phẫu thuật: ca phẫu thuật động kinh

về Phẫu thuật: ca phẫu thuật động kinh

Hãy kiểm tra bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Liệu bạn có thể làm họ thấy khã hơn?