back to home dude

Phát triển công viên

Phát triển công viên

Về Phát triển công viên

Bạn có thế xây dựng một công viên trò chơi không? Bạn hãy bắt đầu với một khoảng đất trống và xây dựng một công viên đẹp nhất thành phố nhé. Xây cả khu vui chơi cho trẻ em, nhà gỗ, bể bơi và nhiều thứ khác nữa. Chọn một cách thông minh nhất để làm nhé, nó sẽ cho mọi người thấy sự phát triển của công viên này đấy. Chúc bạn vui!