back to home dude

Phasr

Phasr

về Phasr

Hãy giải cấu đố ở mỗi phòng. Bạn phải đảm bảo rằng tia laze với màu sắc chính xác chạm vào nút bấm để mở cánh cửa cho cửa chơi tiếp theo.