back to home dude

Pháo đài cuối cùng

Pháo đài cuối cùng

về Pháo đài cuối cùng

Bảo vệ căn cứ khỏi những kẻ thù đang tấn công. Đặt bom, mìn và tên lửa để loại bỏ chúng. Trong mỗi màn chơi bạn có thể kiếm tiền, với số tiền đó bạn có thể mua những vũ khí mới.