back to home dude

Pháo bông

Pháo bông

về Pháo bông

Nhấn vào ngòi nổ đúng vào lúc pháo hoa vừa được bắn lên.