back to home dude

Phạm Pháp

Phạm Pháp

Về Phạm Pháp

Tất cả cảnh sát trong thành phố này là những bản sao được huấn luyện thành thục. Nhưng tham nhũng đã làm chủ hệ thống và hai cảnh sát phản bội này có một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ đột nhập vào tòa nhà và xâm nhập vào máy tính để cứu lấy thành phố. Nhưng con đường của họ không hề đơn giản. Hãy vận hành hai điệp viên này một mình hoặc với một người bạn của bạn và chiến đấu trong thế giới nguy hiểm này. Hãy cẩn thận!