back to home dude

Phá vỡ những viên gạch

Phá vỡ những viên gạch

về Phá vỡ những viên gạch

Hãy nhấp chuột vào một nhóm bao gồm 2 hay nhiều những viên gạch cùng màu. Bạn chỉ có thể phá vỡ những viên gạch cuối bằng đũa thần, nên hãy sử dụng chúng thật hiệu quả nhé!