back to home dude

Phá vỡ gạch trực tuyến

Phá vỡ gạch trực tuyến

Về Phá vỡ gạch trực tuyến

Trò chơi phá vỡ gạch trực tuyến là trò chơi giải trí hấp dẫn với các thể loại sức mạnh để chinh phục. Nảy quả bóng vào gách với mái chèo của bạn. Chúng sẽ phá vỡ gạch và khi gạch rơi xuống, chúng sẽ tăng thêm sức mạnh cho bạn . Nhưng hãy canh chừng, một vài sức mạnh có thể phá vỡ mái chèo của bạn hoặc tạo nên những cản trở khác nên hãng cẩn thận với nhứng gì bạn bắt được.