back to home dude

Phá vỡ gạch HD

Phá vỡ gạch HD

Về Phá vỡ gạch HD

Phá vỡ gạch là trò chơi vui nhộn với phiên bản cướp biển của trò chơi Arkanoid cổ điể. Phá vỡ những bức tường, đánh bóng trước và sau và thu thập tất cả các loại kho báu. Dù có thêm thời gian, tiền và độ dài của những vợt bóng, vẫn sẽ luôn luôn có những vật lấp lánh rơi xuống cho bạn trên đảo sa mạc. Thậm chí bạn có thể sử dụng bom nếu bạn muốn