back to home dude

Phá lâu đài

Phá lâu đài

Về Phá lâu đài

Hãy phả huỷ lâu đài và người ở trong đó bằng cách dùng máy ném đá đúng thời điểm và gây thiệt hại thật lớn.